gaz
Gaz Thomas
Gaz Thomas Media Ltd
Trosolwg:
Datblygwr gemau annibynnol gyda gwefan adnabyddus
Sectorau:
Gwasanaethau Creadigol
Rhanbarth:
Conwy

Rydw i’n ddatblygwr gemau annibynnol ac mae gen i wefan adnabyddus, The Games Homepage, a’r gemau rydw i’n eu gwneud i’w hyrwyddo.

Ar ôl cael fy ysbrydoli gan erthygl am entrepreneuriaid y fewnrwyd sy’n filiwnyddion, fe ddechreuais ddatblygu gemau ar y we a gwefannau yn fy amser sbâr pan oeddwn yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor.

"Daliwch ati i weithio’n galed a gallwch ei droi’n fusnes da. Gallai hyn oed ddatblygu i fod yn fusnes gwych."

Gaz Thomas - Gaz Thomas Media Ltd

A minnau heb unrhyw brofiad blaenorol o ddatblygu gwefannau, methiant oedd fy ngwefannau cyntaf, ond roedd y profiad a gefais drwy eu creu a’u rheoli yn werthfawr dros ben.

Yn raddol, roedd fy ngwefannau yn gwella ac yn denu mwy o ymwelwyr, a dechreuais wneud rhywfaint o arian.

Dyna pryd y gwnes i ddechrau credu y gallwn greu gwefan hynod boblogaidd - rhywbeth y llwyddais i’w wneud maes o law.

Rydw i wrth fy modd gyda’r hyblygrwydd o weithio i mi fy hun. Ar ddiwrnod heulog, dwi’n gallu cymryd diwrnod o wyliau gan weithio ar ddiwrnod arall yn lle hynny pan mae’r tywydd yn wael. Os oes gen i fy ngliniadur, rydw i’n gallu mynd ar wyliau hir hefyd.

Doeddwn i ddim yn gwybod sut i wneud gwefannau na gemau ar y dechrau. Doedd gen i ddim profiad blaenorol, a dim ond £40 oedd gen i i’w fuddsoddi. Yn ffodus, mae llawer o wybodaeth ar gael yn rhad ac am ddim ar-lein, ac mae modd creu gwefan yn rhad os ydych yn mynd ati eich hun. Ers hynny, rydw i wedi dod yn enw adnabyddus yn fy sector. Mae’r pethau rydw i wedi’u creu wedi cael eu chwarae dros 500 miliwn o weithiau gan chwaraewyr ledled y byd.

Oherwydd y fewnrwyd, mae cynulleidfa o filiynau o fewn cyrraedd. Does dim ots gan bobl p’un ai yw rhywbeth wedi’i wneud gan gorfforaeth gwerth miliynau o bunnoedd neu gan blentyn ar ei liniadur, cyn belled ei fod yn hwyl ac o ddefnydd.


Cysylltu gyda Gaz