Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Dewch o hyd i mi: Y Brifysgol Agored, 18 Custom House Street, Caerdydd, CF10 1AP 

Rydym yn cynnig cyfleoedd dysgu o bell arloesol a hyblyg ac mae ganddynt tua 14,000 o fyfyrwyr ar draws Cymru ar hyn o bryd yn astudio gyda'r Brifysgol Agored.

Oeddech chi'n gwybod?

  • Mae mwy na saith allan o bob deg myfyrwyr y Brifysgol Agored mewn cyflogaeth tra maent yn astudio
  • Mae mwy na phedwar o bob deg myfyrwyr israddedig y Brifysgol Agored Cymru yn ymuno heb gymwysterau lefel mynediad addysg uwch safonol.

Gall y Brifysgol Agored gynnig: 

  • Entrepreneuriaeth Wledig yng Nghymru Bydd yr uned hon yn eich helpu i: archwilio dichonoldeb syniad busnes; cynllunio strategaeth ar gyfer datblygu eich cwmni; nodi'r adnoddau a'r galluoedd tebygol sydd eu hangen ar gyfer eich busnes newydd a deall ble mae'r bylchau yn debygol o ddigwydd. 30 awr. Mae uned AM DDIM ar Openlearn.
  • Argraffiadau Entrepreneuraidd Cymerwch olwg agosach ar unigolyn entrepreneuraidd ac ystyried os gallai hyn fod yn chi neu beidio. 7awr . Mae uned AM DDIM ar Openlearn
  • Ymddygiad Entrepreneuraidd Cyfle i ystyried a myfyrio ar agweddau personol yn ymwneud a trawsnewid syniad arloesol i mewn i gynnyrch entrepreneuraidd. 20 awr Mae uned AM DDIM ar Openlearn
  • Partneriaid Lleol - Cyngor ar sut mae cael y person iawn yn lleol yn eich rhoi chi o flaen y gystadleuaeth. 5 munud. Mae uned AM DDIM ar Openlearn
  • Ymchwilio cyfleoedd entrepreneuraidd.  Mae'r modiwl hwn yn ymdrin â'r camau cyntaf allweddol yn ymwneud â datblygu syniadau busnes newydd, gweithredu arloesol a lansio mentrau newydd (30 o gredydau AU)
  • Cyrsiau ar-lein am ddim gan y Brifysgol Agored i gefnogi entrepreneuriaid
  • Mae'r Brifysgol Agored yn Brifysgol Santander ac yn cynnal cystdaleuaeth entrepreneuriaeth flynyddol i fyfyrwyr

Samantha Forde - samantha.forde@open.ac.uk 

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth at: www.open.ac.uk/wales 

Twitter: @OpenUniversity