Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio.

 

Mae'n hanfodol cynllunio ymlaen llaw i sicrhau bod eich busnes yn wydn ac yn barod ar gyfer y dyfodol. A oes gennych y cynlluniau canlynol ar waith?

  • Cynllun busnes
  • Cynllun Rheoli Maetholion
  • Cynllun Iechyd Anifeiliaid

Os na yw'r ateb, mae Cyswllt Ffermio yn darparu pecyn o gefnogaeth, wedi'i deilwra i'ch gofynion, a fydd yn eich helpu i wneud penderfyniadau gwybodus. Bydd llenwi ein ffurflen astudiaeth sylfaen yn ein cynorthwyo i nodi pa ymyriadau sy'n fwyaf addas i'ch busnes.

 

Cliciwch yma i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer y Ffurflen Gwaelodlin.

Fel y darparwyd yn dilyn Cofrestru gyda Cyswllt Ffermio
Fel y darparwyd yn dilyn Cofrestru gyda Cyswllt Ffermio
Cwestiynau Oes Nac Oes
5) Ydych chi’n meincnodi perfformiad eich busnes?
5 a) Os ydych, sut ydych chi’n meincnodi perfformiad eich busnes?
5 a) Os ydych, sut ydych chi’n meincnodi perfformiad eich busnes?
5 a) Os ydych, sut ydych chi’n meincnodi perfformiad eich busnes?
6) Ydych chi’n meincnodi perfformiad technegol eich busnes?
6 a) Os ydych, sut ydych chi’n meincnodi perfformiad technegol eich busnes?
6 a) Os ydych, sut ydych chi’n meincnodi perfformiad technegol eich busnes?
6 a) Os ydych, sut ydych chi’n meincnodi perfformiad technegol eich busnes?
7) Pa weithgareddau Cyswllt Ffermio fyddai’m cefnogi eich busnes?
7) Pa weithgareddau Cyswllt Ffermio fyddai’m cefnogi eich busnes?