Dewis Ymgynghorwr

Dewisymgynghorwr -canllawiau cam wrthgam

 

Bydd rhestr lawn o ymgynghorwyr, yn ogystal â gwybodaeth ynglŷn â'u meysydd gwaith arbenigol a'u manylion cyswllt ar gael drwy gysylltu â'r Ganolfan Wasanaeth ar 03456 000 813 neu eich SwyddogionDatblyguLleolRydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Mae'r Gwasanaeth Cynghori’n cael ei ddarparu gan 7 cwmni, wedi eu dewis a’u cymeradwyo gan Cyswllt Ffermio:

AgriPlan Cymru

Ymgynghorydd Arwieniol

Graham Leaver

graham@agriplancymru.co.uk

07738929938

CARA

Ymgynghorydd Arwieniol

Wendy Jenkins

wendy@carawales.co.uk

07929164012

Kite Consulting

Ymgynghorydd Arwieniol

Neil Blackburn

neil.blackburn@kiteconsulting.com

07980917555

Landsker Business Solutions

Ymgynghorydd Arwieniol

Jeremy Bowen-Rees

jeremy@landsker.co.uk

07485344161

Mabis Amaeth

Ymgynghorydd Arwieniol

Gareth Griffiths

amaeth@mabis.cymru

07939269071

ADAS

Ymgynghorydd Arwieniol

Cate Barrow

cate.barrow@adas.co.uk

07774131940

The Andersons Centre

Ymgynghorydd Arwieniol

Kerry Jerman

kjerman@theandersonscentre.co.uk

07838591799