RSK ADAS

"Mae Garddwriaeth ADAS yn arbenigo ym mhob maes o gynhyrchu garddwriaeth fasnachol. Rydym wedi ein hen sefydlu fel ymgynghorwyr diduedd yn y sectorau ffrwythau meddal, llysiau, a'r sector bwytadwy ac addurnol gwarchodedig.

Drwy weithio ar draws y gadwyn gyflenwi, rydym yn ffurfio cyswllt hanfodol rhwng tyfwyr, y diwydiant ehangach, y gymuned ymchwil a pholisi’r Llywodraeth. Cefnogir ein tîm gan entomolegwyr ADAS, patholegwyr planhigion, biolegwyr chwyn, microbiolegwyr, hydrolegwyr, gwyddonwyr pridd, modelwyr, arbenigwyr llygredd gwasgaredig ac amgylcheddol.

Rydym yn cael ein cydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, mae ein gwaith yn rhychwantu pum thema weithredol i sicrhau dwysâd cynaliadwy mewn cynhyrchu garddwriaeth."

Ymweld â gwefan