Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Dewis Mentor - Ffurflen Gais

Rydym yn argymell eich bod yn pori drwy ein Cyfeiriadur o Fentoriaid a dewis 3-5 o’r mentoriaid a fferfir gennych. Cymerwch eich amser i asesu eu harbennigeddau sector a’u diddordebau er mwyn dewis mentor sydd â ddiddordebau tebyg i neu sydd â phrofiad mewn maes rydych chi am ei ddatblygu’n benodol.

Ar ôl i chi ddewis rhwng 3-5 mentor gallwch lenwi a danfon eich ffurflen gais.

Rhan 1
Rhan 2
Rhan 3
Rhan 4