Bryn, Tremeirchion, Llanelwy

Prosiect Safle Ffocws: Gwneud addasiadau i gymeriant deunydd sych i leihau geni yn ystod y nos a rheoli iechyd a pherfformiad gwartheg sych

Nod y prosiect:

Bydd y prosiect yn ceisio edrych ar ddwy agwedd: yn gyntaf ymchwilio i bwysigrwydd statws mwynau gwaed a statws metabolaidd y fuwch sych i’w hiechyd, ei chynhyrchiant a’i pherfformiad atgenhedlu dilynol; ac yn ail lleihau achosion o eni lloi yn ystod y nos trwy wneud addasiadau i’w chymeriant o ddeunydd sych. Bydd yr effaith ar ansawdd colostrwm lloi hefyd yn cael ei hastudio gan y bydd y fuwch yn cael ei godro ynghynt yn y lloc geni ar ôl genedigaeth a bydd colostrwm yn cael ei fwydo i'r llo newydd-anedig yn gyflymach na phe bai'n cael ei eni yn y nos.


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Tedion
Fferm Tedion, Arberth, Sir Benfro Digwyddiad Safle Ffocws
A allwch chi ragweld cynhyrchiant glaswellt yng Nghymru gan ddefnyddio data o loeren synhwyro o bell?
Prosiect Aml-Safle Mae glaswellt yn gnwd hollbwysig ar gyfer
Fferm Talerddig
Talerddig, Llanbrynmair, Powys Prosiect safle ffocws: Opsiynau