Fedw Arian Uchaf, Rhyd Uchaf, Y Bala, Gwynedd

Prosiect Safle Ffocws: Cynhyrchu i’r eithaf ar fferm fynydd organig

Amcanion y prosiect:

 • Ceisio cynhyrchu’r mwyaf o ddeunydd sych ag sy’n bosibl o ardaloedd cynhyrchiol y fferm fynydd drwy edrych ar opsiynau cnydau porthiant a glaswellt, yn bennaf ar gyfer pori.
 • Nodi’r ardaloedd llai cynhyrchiol (llethrau serth a ger ffosydd) ac ystyried opsiynau fel plannu coed i greu cysgod a chynefinoedd ychwanegol.
 • Cael elw ar y buddsoddiad.

Beth fyddant yn ei wneud:

Ar ôl profi’r pridd, bydd cae 8 hectar gwndwn tymor byr yn cael ei rannu’n 3 rhan a’u plannu ddiwedd mis Awst/dechrau Medi â

 1. Westerwold
 2. Rhygwellt Eidalaidd
 3. Rhyg porthiant
   

Bydd faint o ddeunydd sych a gynhyrchir (drwy gewyll cau allan) ac ansawdd y glaswellt (anfon samplau i’w dadansoddi) yn cael eu monitro mewn 3 chyfnod gwahanol -  

 1. porfa diwedd hydref
 2. porfa dechrau’r gwanwyn
 3. cnwd silwair
   

Bydd Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio hefyd yn gwerthuso’r fferm ac yn creu cynllun rheoli coetir i amlygu ardaloedd lle gallai plannu coed fod yn opsiwn; bydd hefyd yn cynghori ar y mathau mwyaf priodol a sut i’w rheoli.


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Hardwick
Fferm Hardwick, Y Fenni Prosiect Safle Ffocws: Defnyddio
Fferm Fro
Fferm Fro, Y Fenni Prosiect Safle Ffocws: Genomeg - manteision
Cae Derw
Cae Derw, Rhyd y Cilgwyn Lodge, Rhewl, Rhuthun Prosiect Safle