Rhodri and Claire Jones

Brynllech Uchaf, Llanuwchllyn, Meirionnydd 

Beth wnaeth i chi benderfynu dod yn ffermwr?

Helpu dad yn y dyddiau cynnar ac nid oes dim byd arall wedi newid fy meddwl!

Beth na allech chi fynd hebddo ar y fferm?

Teulu, glaw, cŵn ac amynedd.

Beth yw eich hoff amser o'r flwyddyn a pham?

Yr hydref, mae cylch bridio'r defaid yn dechrau ac yna'r gwanwyn i weld y broses yn dod i'r amlwg.

Beth yw'r cyngor mwyaf defnyddiol a roddwyd i chi erioed?

Peidiwch â newid i ddilyn ffasiwn; newidiwch os yw'n addas i chi a gwella'r hyn rydych chi'n ceisio'i wneud.

Beth yw'r meysydd allweddol yr hoffech ganolbwyntio arnynt fel ffermwr Rhwydwaith Ein Ffermydd?

  • Iechyd a pherfformiad gwartheg
  • Lleihau gwariant a dibyniaeth ar borthiant a brynir i mewn
  • Dod o hyd i borfa / porfa gymysg sy'n gweddu i'r system, y tir a'r hinsawdd

 Ble hoffech chi weld y busnes fferm mewn 5 - 10 mlynedd?

Proffidiol, cynaliadwy a chynhyrchiol


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Tanygraig
Daniel Evans Tanygraig, Llanbedr Pont Steffan, De Ceredigion Beth
Ty Coch
Nigel Bowyer and family Ty Coch, Brynbuga, Sir Fynwy Disgrifiwch
Awel y Grug
Chris & Glyn Davies Fferm Awel y Grug, Y Trallwng, De Sir