George Edward Wozencraft

Glanalders, Radnorshire

 

Un o brif yrwyr George Wozencraft yn Glanalders yw dod yn fwy hunangynhaliol mewn ynni wrth wella iechyd a lles adar. Mae gan George baneli solar 20kW wedi'u gosod ar ei system dec fflat 16,000 haen. Fodd bynnag, mae'r ynni a gynhyrchir ond yn cyfrannu tua thraean o'r gofyniad blynyddol ar gyfer y sied.

Mae gan ddofednod fwy o sensitifrwydd i liwiau a gwelededd ar y sbectrwm uwchfioled. Gall presenoldeb gwahanol liwiau, dwyster, a chyfnodau o olau oll gael dylanwad ar eu hymddygiad a'u perfformiad. Er mwyn gweithio tuag at welliant pellach mewn hunangynhaliaeth ynni, bydd Glanalders yn tynnu stribedi golau 2 droedfedd presennol y sied a gosod 3 llinell o 35 48V / 9.6W gwyn cynnes LED (deuod allyrru golau) yn eu lle.

Y nod i Glanalders yw gweld a fydd y newidiadau mewn goleuadau yn gwella iechyd a lles adar wrth leihau defnydd ynni ac ôl troed carbon y fferm. 

Bydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at ganlyniadau Rheoli Tir yn Gynaliadwy, gan gynnwys:

  • Cyfrannu at iechyd a lles uchel 
  • Effeithlonrwydd o ran adnoddau 
     

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Lower House Farm
Robert Lyon Fferm Lower House, Llandrindod, Sir Faesyfed {
Ty Coch
Nigel Bowyer and family Ty Coch, Brynbuga, Sir Fynwy {"preview
Foel Fawr Farm
Wyn Owen Foel Fawr Farm, Anglesey Mae Fferm Foel Fawr yn rhedeg