William Fox

Astridge Farm, South Pembrokeshire

 

Mae William a Katy Fox yn godro 350 o wartheg Friesian Prydeinig sy’n lloia mewn bloc yn yr hydref. Maen nhw’n cyflenwi First Milk drwy ei raglen ffermio adfywiol ac, o ganlyniad, maen nhw’n awyddus i gynhyrchu llaeth sydd mor ecogyfeillgar â phosibl.

Bydd y fferm yn gweithio gydag EkoGea, cwmni sydd wedi datblygu cynnyrch Biocomplex echdynnyn gwymon o wymon naturiol a gyrchwyd yn gynaliadwy. Mae'r broses echdynnu biolegol unigryw yn cadw dwy elfen hanfodol o gelloedd gwymon:

  • Oligosaccharides sy'n cynnig swbstrad bwyd ar gyfer microbau
  • Asidau polyuronig sy'n darparu ar gyfer cynyddu gallu cyfnewid ïonau 

Effaith ychwanegu'r echdynnyn BioComplex PLUS at rwmen y gwartheg yw ei fod yn clustogi tocsinau yn gemegol, yn hyrwyddo mwy o amrywiaeth microbaidd, a chaiff amonia nwyol ei drosi i’w ffurf grisialog o amoniwm.

Dangoswyd bod amonia yn ei ffurf nwyol yn niweidiol i iechyd pobl ac anifeiliaid, yn ogystal â'r amgylchedd, ac mae wedi dod yn bryder cynyddol i gyrff llywodraethu fel DEFRA a CNC. Amcangyfrifir bod 93% o allyriadau amonia yng Nghymru yn tarddu o amaethyddiaeth.

Nod y prosiect yw gwerthuso a fydd bwydo Biocomplex PLUS EkoGea a gynhwysir yn y pelenni dwysfwyd yn arwain at well effeithlonrwydd o ran porthiant, yn hyrwyddo gwell statws iechyd anifeiliaid, ac yn lleihau lefelau amonia niweidiol.

Bydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at ganlyniadau Rheoli Tir yn Gynaliadwy, gan gynnwys:

  • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr
  • Iechyd a lles uchel 
     

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Awel y Grug
Chris & Glyn Davies Fferm Awel y Grug, Y Trallwng, De Sir
Cornwal Uchaf
Dylan, Gwenda and Gwion Roberts Cornwal Uchaf, Gwytherin, Conwy {
Ffrem Cilywinllan
Eifion Pughe Ffrem Cilywinllan, North Montgomeryshire Gyda hafau