Robert Lyon

Fferm Lower House, Llandrindod, Sir Faesyfed        

Beth wnaeth i chi benderfynu dod yn ffermwr?

Cefais fy magu ar dyddyn y teulu a bûm yn gweithio ar amryw o ffermydd lleol cyn astudio gradd mewn Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Beth na allech chi fynd hebddo ar y fferm?

Y peiriant pacio wyau! Os nad yw'r peiriant pacio yn gweithio, rhaid pacio wyau 32,000 o ieir â llaw.

Beth yw eich hoff adeg o'r flwyddyn a pham?

Fy hoff adeg o'r flwyddyn yw diwedd y cyfnod wyna — dyddiau hirach, tywydd gwell, a'r gobaith y bydd eleni yn well na'r flwyddyn ddiwethaf.

Beth yw'r cyngor mwyaf defnyddiol a roddwyd i chi erioed?

Peidiwch â gadael i chwyn bach ddod yn chwyn mawr.

Beth yw'r meysydd allweddol yr hoffech ganolbwyntio arnynt fel ffermwr Rhwydwaith Ein Ffermydd?

  • Lleihau costau mewnbwn
  • Tyfu cnydau protein (e.e. pys a ffa) i leihau'r angen i brynu protein i mewn a lleihau ôl troed carbon y fferm
  • Gwell defnydd o dail ieir

Ble hoffech chi weld y busnes fferm mewn 5 - 10 mlynedd?

Hoffwn weld busnes cynaliadwy yn cynnig cyfleoedd i fy nau blentyn ddatblygu ac ehangu pe baent yn dewis, gan ddarparu incwm realistig iddynt ar yr un pryd.


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Brynllech Uchaf
Rhodri and Claire Jones Brynllech Uchaf, Llanuwchllyn
Dylasau Uchaf
Beca Glyn Dylasau Uchaf, Conwy Bydd manylion y prosiect ar gael
Cilthrew
Marc Wynn & Bethan Griffiths Cilthrew, Llansantffraid, Gogledd