Gerallt Jones

Graianfryn, Llanfachraeth, Ynys Môn

Beth wnaeth i chi benderfynu dod yn ffermwr?

Cefais fy ngeni a'm magu ar y fferm. Penderfynais beidio â ffermio a mynd allan i weithio yn gyntaf. Ar ôl gweithio i ychydig o gwmnïau gwahanol ac ennill llawer o brofiad, penderfynais ei bod yn amser dod adref i ffermio a bod yn rheolwr arnaf fy hun.

Beth na allech chi fynd hebddo ar y fferm?

Y ffôn symudol, dyfais fach ond ofnadwy o ddefnyddiol i gadw cofnod o'r anifeiliaid.

Beth yw eich hoff adeg o'r flwyddyn a pham?

Heb os nac oni bai, fy hoff amser o’r flwyddyn yw’r gwanwyn pan mae’r stoc yn cael eu troi allan a phan mae pob man yn edrych yn ‘hardd’ a gwyrdd. Rwyf wrth fy modd yn gweld y pleser mae'r anifeiliaid yn ei gael yn mynd allan i borfa.

Beth yw'r cyngor mwyaf defnyddiol a roddwyd i chi erioed?

Yn y bore mae dal hi.

Beth yw'r meysydd allweddol yr hoffech ganolbwyntio arnynt fel ffermwr Rhwydwaith Ein Ffermydd?

  • Iechyd lloi yn ystod cyn ac ar ôl diddyfnu
  • Maeth y gwartheg ar hyd eu hoes
  • Cynyddu'r porthiant a dyfir ar y fferm

Ble hoffech chi weld y busnes fferm mewn 5 - 10 mlynedd?

Busnes sy'n ffynnu ac yn ehangu. Y prif ffocws ar hyn o bryd yw bod y fferm yn cynnal bywoliaeth i mi a’r teulu.


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Brynllech Uchaf
Rhodri and Claire Jones Brynllech Uchaf, Llanuwchllyn
Ffrem Cilywinllan
Eifion Pughe Ffrem Cilywinllan, North Montgomeryshire Bydd
Clyngwyn
Jeff, Sarah, Enfys a Medi Wheeler Clyngwyn, Clunderwen, Sir