Sian, Aled and Rhodri Davies

Cwmcowddu, Llangadog, Gogledd Sir Gaerfyrddin

Beth wnaeth i chi benderfynu dod yn ffermwr?

Cawsom ein magu ar fferm felly rydym wedi ymddiddori mewn ffermio ers yn ifanc. Roedd gallu mynd i Gelli Aur am brynhawn tra yn yr ysgol yn gwneud i ni sylweddoli ein bod ni eisiau bod yn ffermwyr llawn amser.

Beth na allech chi fynd hebddo ar y fferm?

Y parlwr godro - rydym yn godro ddwywaith y dydd. Mae'r parlwr sydd gennym yn effeithlon iawn, felly mae'n caniatáu i ni wneud pethau eraill ar y fferm ac oddi arni.

Beth yw eich hoff adeg o'r flwyddyn a pham?

Yr amser ar ôl wyna, lle mae'r diwrnod yn mynd yn hirach ac mae mwy o amser yn y dydd

Beth yw'r cyngor mwyaf defnyddiol a roddwyd i chi erioed?

Manteisiwch ar bob cyfle a ddaw a pheidiwch â bod ofn gwneud camgymeriadau ar hyd y ffordd. Dyna pam yr ydym wedi achub ar y cyfle i fod yn fferm arddangos!

Beth yw'r meysydd allweddol yr hoffech ganolbwyntio arnynt fel ffermwr Rhwydwaith Ein Ffermydd?

  • Gwell defnydd o dail ieir i leihau'r gwrtaith sy'n cael ei brynu i mewn
  • Gwella maeth a ffrwythlondeb y fuches laeth
  • Cynyddu porthiant a'i wneud yn fwy 'goddefgar' i sychder

Ble hoffech chi weld y busnes fferm mewn 5 - 10 mlynedd?

Busnes llewyrchus, effeithlon sy'n gwneud y gorau o'r maetholion ar y fferm. Gobeithiwn wella perfformiad y fuches a’i chynyddu’n raddol dros y blynyddoedd nesaf. Rydym hefyd yn gobeithio gwella ein system bori a lleihau dyddiau hyd at ladd ŵyn.


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Lower House Farm
Robert Lyon Fferm Lower House, Llandrindod, Sir Faesyfed Beth
Dylasau Uchaf
Beca Glyn Dylasau Uchaf, Conwy Bydd manylion y prosiect ar gael
Cilthrew
Marc Wynn & Bethan Griffiths Cilthrew, Llansantffraid, Gogledd