Deryl a Francis Jones

Rhyd y Gofaint, Aberaeron, Gogledd Ceredigion

Beth wnaeth i chi benderfynu dod yn ffermwr?

Ar ôl cael fy magu ar fferm weithredol, rwyf bob amser wedi ymddiddori mewn ffermio a arweiniodd at barhau â’m hastudiaethau ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ar ôl graddio, dychwelais adref a dros y 24 mlynedd diwethaf rwyf wedi gweithio ochr yn ochr â fy rhieni i gynyddu'r ardal sy'n cael ei ffermio sydd wedi caniatáu i ni gynyddu nifer y stoc.

Beth na allech chi fynd hebddo ar y fferm?

Telehandler.

Beth yw eich hoff adeg o'r flwyddyn a pham?

Y gwanwyn!  Bywyd newydd, glaswellt newydd a'r cylch yn dechrau eto.

Beth yw'r cyngor mwyaf defnyddiol a roddwyd i chi erioed?

Byddwch yn ddiolchgar pan fydd eich problemau y tu allan i'r drws ffrynt.

Beth yw'r meysydd allweddol yr hoffech ganolbwyntio arnynt fel ffermwr Rhwydwaith Ein Ffermydd?

  • Cynyddu cynhyrchiant glaswellt cymaint â phosibl
  • Sut y gall adnoddau adnewyddadwy a newidiadau rheoli leihau ein hôl troed carbon 
  • Gwella rheolaeth heffrod er mwyn cynyddu nifer yr heffrod sy'n cymryd semen â’r rhyw wedi’i bennu a'u lloia yn 24 mis oed.

Ble hoffech chi weld y busnes fferm mewn 5 - 10 mlynedd?

Wedi cwblhau’r cynlluniau gwella isadeiledd ac wedi cydgrynhoi ar y buddsoddiadau a wnaethom.


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Clyngwyn
Jeff, Sarah, Enfys a Medi Wheeler Clyngwyn, Clunderwen, Sir
Cwmcowddu
Sian, Aled and Rhodri Davies Cwmcowddu, Llangadog, Gogledd Sir
Lower House Farm
Robert Lyon Fferm Lower House, Llandrindod, Sir Faesyfed Beth