Daniel Evans

Tanygraig, Llanbedr Pont Steffan, De Ceredigion

 

Beth wnaeth i chi benderfynu dod yn ffermwr?

Ar ôl cael fy magu ar y fferm deuluol, mae'n ffordd o fyw i mi. Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb brwd yn y fferm ac i ffermio'n flaengar.

Beth na allech chi fynd hebddo ar y fferm?

Y system deledu cylch cyfyng sydd gennym ar waith ar y fferm. Mae wedi trawsnewid y cyfnod wyna a lloia i ni. Mae gallu gwylio buwch yn lloia ar gamera a gweld bod llo wedi sugno yn ei wneud yn declyn gwych.

Beth yw eich hoff adeg o'r flwyddyn a pham?

Yr adeg o'r flwyddyn lle rydym ni'n rhoi gwrtaith ar gaeau silwair, rwy’n gwybod bryd hynny bod yr haf ar ei ffordd!

Beth yw'r cyngor mwyaf defnyddiol a roddwyd i chi erioed?

Dywedodd fy nhad-cu - mae'r tir yn onest. Os ydych chi'n gofalu am y tir, bydd y tir yn gofalu amdanoch chi.

Beth yw'r meysydd allweddol yr hoffech ganolbwyntio arnynt fel ffermwr Rhwydwaith Ein Ffermydd?

  • Lleihau costau heb leihau allbwn
  • Defnyddio technoleg i helpu i ddiogelu'r busnes yn y dyfodol
  • Lleihau dyddiau hyd at ladd gan wella lefelau carbon y pridd ar y fferm

Ble hoffech chi weld y busnes fferm mewn 5 - 10 mlynedd?

Wedi gwella ac ehangu'r busnes yn barhaus. 


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Clyngwyn
Jeff, Sarah, Enfys a Medi Wheeler Clyngwyn, Clunderwen, Sir
Cwmcowddu
Sian, Aled and Rhodri Davies Cwmcowddu, Llangadog, Gogledd Sir
Lower House Farm
Robert Lyon Fferm Lower House, Llandrindod, Sir Faesyfed Beth