Dyma'r 25ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng Nghymru.

Wedi’i gyhoeddi bob yn ail fis, mae'n cynnwys ffeithiau a ffigyrau hawdd i’w defnyddio yn ymwneud ag amrywiaeth o faterion technegol, ynghyd â’r wybodaeth a’r ymchwil diweddaraf o’n Canolfan Gyfnewid Gwybodaeth, gyda’r nod o atgyfnerthu’r cysylltiad rhwng ymchwilwyr a’r sectorau fferm a choedwigaeth.

Mae cyhoeddiad technegol CFf yn cynnig trosolwg i chi ynglŷn ag agweddau technegol y prosiect, gan eich galluogi i gael mynediad at yr wybodaeth ddiweddaraf fydd yn fanteisiol i’ch busnes.

 

Disgrifiad Cryno
icon

Related Newyddion a Digwyddiadau

CFf - Rhifyn 27 - Mai/Mehefin 2020
Dyma'r 27ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar
Beth sydd ar y gweill? - 06/05/2020
Yn y daflen hon cewch ragor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd
Rheoli glaswelltir yn y rhwydwaith arddangos - 27/04/2020