Yn y fideo hwn, mae Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio yn cyflwyno sut y gellir defnyddio coed a gwrychoedd - asedau naturiol a geir ar niger helaeth o ffermydd ledled Cymru, yn cynnig cymorth strategol i helpu i liniaru effeithiau newid hinsawdd.

Er eu bod yn cydnabod eu pwysigrwydd, nodir nad yw coed yn unig yn cyflwyno ateb llwyr i'r her hinsawdd, ond yn hytrach maent yn rhan annatod o'n hymateb.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rheolwr Folly Farm, Kim Brickell - 16/05/2022
Mae rheolwr Folly Farm, Kim Brickell, bob amser yn troi at
By the Wye - prosiect arallgyfeirio ar fferm deuluol - 09/05/2022
Bod yn uchelgeisiol ac anelu’n uchel...athroniaeth sydd wedi
Rob Lewis - Cyfarfyddiad beryglus â buwch - 28/04/2022
“Peidiwch byth â chymryd ymddygiad buwch sydd newydd ei lloia yn