Yn y fideo hwn, mae Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio yn cyflwyno sut y gellir defnyddio coed a gwrychoedd - asedau naturiol a geir ar niger helaeth o ffermydd ledled Cymru, yn cynnig cymorth strategol i helpu i liniaru effeithiau newid hinsawdd.

Er eu bod yn cydnabod eu pwysigrwydd, nodir nad yw coed yn unig yn cyflwyno ateb llwyr i'r her hinsawdd, ond yn hytrach maent yn rhan annatod o'n hymateb.


Related Newyddion a Digwyddiadau

EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu
Rhithdaith Ryngwladol - Ffermio adfywiol - Iechyd pridd - 17/03/2023
Ffermwr organig yng Nghernyw yw Tom Tolputt. Dros y 25 mlynedd