Welsh Government

Gyda'r uwchgynhadledd #COP26 drosodd, rhaid i’r Byd ddechrau weithredu i cyflawni'r targed o sero-net erbyn 2050.

Eisoes yn gwneud cyfraniad cadarnhaol, gall ein diwydiant fynd ymhellach ac mae Cyswllt Ffermio yma i helpu pob busnes ffermio a choedwigaeth yng Nghymru ar eu taith.

Manteisiwch ar y gwasanaethau, yr arweiniad a'r hyfforddiant sydd ar gael - pob un naill ai wedi'i ariannu'n llawn neu â chymhorthdal hyd at 80% a gallwch ddeall sut y gall eich busnes fod yn rhan o'r datrysiad.

I gael dadansoddiad llawn o’r gefnogaeth sydd ar gael, darllenwch ein canllaw ‘Beth am fod yn fwy wyrdd’ i ddeall y cymorth sydd ar gael i chi.


Related Newyddion a Digwyddiadau

FCTV - Da Byw - 21/12/2021
Yn y rhaglen FCTV hon, byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad da
Rhithdaith Ryngwladol - Swydd Efrog - 25/11/2021
Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio
Y sector laeth yn arwain y ffordd - 12/11/2021
Bydd ein hymateb i gyrraedd y darged o sero-net erbyn 2050 yn