Mae Steve a Kara Lewis yn gwpl uchelgeisiol a gweithgar sydd â’u holl fryd ar ffermio ar ôl dychwelyd i’w gwreiddiau amaethyddol yn Sir Benfro saith mlynedd yn ôl. Ers hynny, mae Steve, sydd â gradd mewn Amaethyddiaeth o Brifysgol Harper Adams a Kara, a fu’n astudio Lles ac Ymddygiad Anifeiliaid ym Mhrifysgol Caer, wedi canolbwyntio ar ddatblygu tyddyn 30 erw, Fferm Wernllwyd, ger Hwlffordd, y maent yn ei rhentu gan Gyngor Sir Penfro.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rheolwr Folly Farm, Kim Brickell - 16/05/2022
Mae rheolwr Folly Farm, Kim Brickell, bob amser yn troi at
By the Wye - prosiect arallgyfeirio ar fferm deuluol - 09/05/2022
Bod yn uchelgeisiol ac anelu’n uchel...athroniaeth sydd wedi
Rob Lewis - Cyfarfyddiad beryglus â buwch - 28/04/2022
“Peidiwch byth â chymryd ymddygiad buwch sydd newydd ei lloia yn