Yn y bennod yma byddwn yn clywed mwy am sut y mae fferm gymysg wedi adeiladu gwytnwch i’w busnes, a byddwn yn ymuno â digwyddiad ar fferm Cefn Llan yn trafod pwysigrwydd porfa mewn system da byw. Ymhellach, byddwn yn clywed sut y mae cynnal profion genomeg ar heffrod llaeth ar fferm ger yr Wyddgrug wedi arwain at fudd economaidd; trafod effaith cynhyrchu porthiant cartref ar broffidioldeb menter teirw bîff a chlywed am fenter ar y cyd ar fferm yng Ngheredigion. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu