Croeso i’r rhifyn yma o FCTV lle fyddwn yn ymweld a ffermwyr sydd wedi mynd ati I edrych yn ofalus ar ei costau cynnyrchu a ymgymeryd a newidiadau tuag at rhain.  


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu