Yn y rhaglen FCTV hon, byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad da byw; byddwn yn ymweld â fferm laeth sydd yn defnyddio technoleg flaengar i reoli cloffni; ymweld â fferm sydd yn canolbwyntio ar sicrhau enillion mewn ffrwythlondeb buches sugno; clywed mwy am glefydon sy’n gallu bod o fewn ein diadelloedd; a thrafod opsiynau gaeafu defaid.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rheolwr Folly Farm, Kim Brickell - 16/05/2022
Mae rheolwr Folly Farm, Kim Brickell, bob amser yn troi at
By the Wye - prosiect arallgyfeirio ar fferm deuluol - 09/05/2022
Bod yn uchelgeisiol ac anelu’n uchel...athroniaeth sydd wedi
Rob Lewis - Cyfarfyddiad beryglus â buwch - 28/04/2022
“Peidiwch byth â chymryd ymddygiad buwch sydd newydd ei lloia yn