Silwair yw asgwrn cefn y sustem porthi dros y Gaeaf ar fwyafrif o ffermydd Cymru ac mae’n hanfodol i gael hwn yn iawn er mwyn cael y perfformiad gorau ac yn ystod y bennod yma  fyddwn ni yn ymweld â ffermydd sydd wedi newid ei sustemau silwair er mwyn gwella ansawdd a lleihau costau. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu