Silwair yw asgwrn cefn y sustem porthi dros y Gaeaf ar fwyafrif o ffermydd Cymru ac mae’n hanfodol i gael hwn yn iawn er mwyn cael y perfformiad gorau ac yn ystod y bennod yma  fyddwn ni yn ymweld â ffermydd sydd wedi newid ei sustemau silwair er mwyn gwella ansawdd a lleihau costau. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Mentor: Phil Handley - Garddwriaeth - 09/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
Rhithdaith Ryngwladol - Taith Uned Cynhyrchydd Moch y Flwyddyn 2021 - LSB Pigs (fideo llawn) - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob
Rhithdaith Ryngwladol - LSB Pigs - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob