Yn eisiau! Ffermwr brwd, galluog a chymwys, wedi ymrwymo i ffermio cynaliadwy, ar gyfer cyfle i ffermio cyfran yng Ngorllewin Cymru

Ydych chi eisiau mentro i redeg busnes fferm? Busnes lle bydd eich sgiliau, gwybodaeth ac ymdrechion yn cael eu cydnabod a'u gwobrwyo? Hoffech chi gael y cyfle i fod yn bartner cyfran gan helpu i ddatblygu'r busnes hwnnw?

I fynegi diddordeb yn y cyfle hwn, lawrlwythwch ffurflen gais o dudalen we Mentro. Fel arall, ffoniwch Delyth Jones, Swyddog Mentro, ar 07985 155670 neu e-bostiwch delyth.jones@menterabusnes.co.uk 

Darllen mwy


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu