Mentro

Mentro Logo

Ydych chi eisiau mentro i redeg eich busnes ffermio neu goedwigaeth eich hun yn y dyfodol? Ydych chi eisiau arafu neu gamu’n ol o'r diwydiant? Beth am ystyried menter ar y cyd?

Mae Mentro wedi’i lunio i baru ffermwyr a thirfeddianwyr sy’n barod i gamu’n ôl o’r diwydiant gyda newydd ddyfodiaid sy’n chwilio am gyfle i gychwyn ffermio yn annibynnol. Mae’n rhoi arweiniad i bobl ar y ddwy ochr trwy’r camau allweddol sydd angen eu cymryd i ganfod partner busnes posib. Mae'r pecyn cymorth yn cynnig gwasanaeth paru, mentora, cynllun busnes a chyngor cyfreithiol i ddarparu arweiniad ar bob cam o sefydlu menter ar y cyd.

Cliciwch ar y cyfloedd a restrir isod i ddarganfod mwy am y tirfeddiannwr, y fferm, a gofynion y rôl a/neu'r potensial ar gyfer menter ar y cyd. 

Cliciwch yma i gael eich cynnwys ar rhestr bostio Mentro ac i gael gwybod pan fydd cyfleodd newydd ar gael.

 

Cyfleoedd cyfredol:

Cyfle #259

Caerdydd

121Ha/300 Erw

Menter Arallgyfeirio

Dim Llety

Yn agored i drafodaeth

Cyfle #776

Gogledd Sir Benfro

263 Ha /650 erw

2000 o ddefaid

Llety posibl

Math o gytundeb yn agored i drafodaeth

Cyfle #761

Y Drenewydd

70ha

60 o ddefaid Miwl Cymreig

Dim Llety

Agored i drafodaeth

Cyfle #785

Gogledd Sir Fynwy

75Ha / 185 erw

28 o Wartheg Sugno Bîff a’u lloi

Dim Llety

Cytundeb ffermio Cyfran

Ydych chi'n dirfeddiannwr sy'n chwilio am bartner busnes?

Cliciwch yma i lewni Proffil Darparwr neu cysylltwch a'ch Swyddog Mentro lleol er mwyn trafod eich opsiynau ar gyfer hysbysebu eich cyfle.

Oes oes gennych bartner busnes eisioes mewn golwg ac nad oes angen i chi ddefnyddio'r gwasanaeth paru gallwch osgoi'r cam hwn a symud ymlaen i gael mynediad at gyngor busnes a chyfreithiol ar unwaith. Ar gyfer mentrau ar y cyd, mae'r cyngor yn cael ei ariannu 100% hyd at uchafswm o €1500 (ewros) i bob ochr.

I drafod eich gofynion, cysylltwch a'ch Swyddog Mentro lleol:

Gwydion Owen, Swyddog Gogledd Cymru - 07498055416 / gwydion.owen@menterabusnes.co.uk

Delyth Jones, Swyddog De Cymru - 07985155670 / delyth.jones@menterabusnes.co.uk 

 

MWY O ADNODDAU:

 

Llawlyfr Mentro

Darllenwch y llyfryn mentro os oes diddordeb gennych mewn sefydlu menter ar y cyd neu os ydych yn ystyried eich opsiynau ar gyfer arafu neu gamu’n ôl o’r diwydiant, neu’n newydd ddyfodiaid sy’n chwilio am gyfle i gychwyn ffermio yn annibynnol. Cliciwch yma i ddarllen y llawlyfr.

 

Podlediad Clust i'r Ddaear

Rhifyn 26 - Yn gryfach gyda'n gilydd - Cymdogion yn symud o'r confensiynol i sefydlu menter laeth ar y cyd

Yn y bennod hon rydym yn cyfarfod â dau ffermwr blaengar, Emyr Owen a Gwydion Jones sydd wedi penderfynu ymuno a sefydlu buches sy’n lloeua yn ystod y gwanwyn ar y bryniau uwchben Llanrwst.

 


Tudalennau cysylltiedig:


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Mentro

Busnes: Rhagfyr 2021 – Mawrth 2022

Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd busnes a gynhaliwyd ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio rhwng Rhagfyr 2021 - Mawrth 2022.