Mentro

Mentro Logo

Ydych chi eisiau mentro i redeg eich busnes ffermio neu goedwigaeth eich hun yn y dyfodol? Ydych chi eisiau arafu neu gamu’n ol o'r diwydiant? Beth am ystyried menter ar y cyd?

Mae Mentro wedi’i lunio i baru ffermwyr a thirfeddianwyr sy’n barod i gamu’n ôl o’r diwydiant gyda newydd ddyfodiaid sy’n chwilio am gyfle i gychwyn ffermio yn annibynnol. Mae’n rhoi arweiniad i bobl ar y ddwy ochr trwy’r camau allweddol sydd angen eu cymryd i ganfod partner busnes posib. Mae'r pecyn cymorth yn cynnig gwasanaeth paru, mentora, cynllun busnes a chyngor cyfreithiol i ddarparu arweiniad ar bob cam o sefydlu menter ar y cyd.

Cliciwch ar y cyfloedd a restrir isod i ddarganfod mwy am y tirfeddiannwr, y fferm, a gofynion y rôl a/neu'r potensial ar gyfer menter ar y cyd. 

Cliciwch yma i gael eich cynnwys ar rhestr bostio Mentro ac i gael gwybod pan fydd cyfleodd newydd ar gael.

 

Cyfleoedd Cyfredol:

Cyfle #785

Gogledd Sir Fynwy

75Ha / 185 erw

28 o Wartheg Sugno Bîff a’u lloi

Dim Llety

Cytundeb ffermio Cyfran

Cyfle #848

Gogledd Sir Benfro

111 Ha / 274 erw

500 o ddefaid

Llety ar gael

Cytundeb Ffermio Cyfran

Cyfle #854

Gardd Farchnad

Llanbister Road Powys

2Ha / 4.94 erw

Llety ar gael

Cytundeb Tenantiaeth
 

Cyfle #858

Aberdâr / Merthyr Tudful

120 Ha / 296 erw

45 o Wartheg Duon Cymreig Pedigri sy'n magu

Pa fath o gytundeb yn agored i drafodaeth

Cyfle #798

Canolbarth Ceredigion

83.9 Ha / 200 erw

90 o wartheg godro Holstein a’u lloi       

Llety posibl

Byddwn yn dechrau gyda chontract cyflogaeth ond yn agored i drafodaeth wedyn

Cyfle #846

Gardd Farchnad

Gŵyr

Erwau i’w cytuno

Dim Llety

Math o gytundeb yn agored i drafodaeth

Cyfle #494

Gogledd Sir Benfro/De Ceredigion

42 hectar ar gael drwy'r flwyddyn, 25 hectar ar gael ar gyfer pori yn yr haf

10 o wartheg sugno, 24 o wartheg stôr a 150 o Ddefaid

Dim llety ar hyn o bryd

Cytundeb Ffermio Cyfran 5 mlynedd

Ydych chi'n dirfeddiannwr sy'n chwilio am bartner busnes?

Cliciwch yma i lewni Proffil Darparwr neu cysylltwch a'ch Swyddog Mentro lleol er mwyn trafod eich opsiynau ar gyfer hysbysebu eich cyfle.

Oes oes gennych bartner busnes eisioes mewn golwg ac nad oes angen i chi ddefnyddio'r gwasanaeth paru gallwch osgoi'r cam hwn a symud ymlaen i gael mynediad at gyngor busnes a chyfreithiol ar unwaith. Ar gyfer mentrau ar y cyd, mae'r cyngor yn cael ei ariannu 100% hyd at uchafswm o €1500 (ewros) i bob ochr.

I drafod eich gofynion, cysylltwch a'ch Swyddog Mentro lleol:

Gwydion Owen, Swyddog Gogledd Cymru - 07498055416 / gwydion.owen@menterabusnes.co.uk

Delyth Jones, Swyddog De Cymru - 07985155670 / delyth.jones@menterabusnes.co.uk 

 

MWY O ADNODDAU:

 

Llawlyfr Mentro

Darllenwch y llyfryn mentro os oes diddordeb gennych mewn sefydlu menter ar y cyd neu os ydych yn ystyried eich opsiynau ar gyfer arafu neu gamu’n ôl o’r diwydiant, neu’n newydd ddyfodiaid sy’n chwilio am gyfle i gychwyn ffermio yn annibynnol. Cliciwch yma i ddarllen y llawlyfr.

 

Podlediad Clust i'r Ddaear

Rhifyn 26 - Yn gryfach gyda'n gilydd - Cymdogion yn symud o'r confensiynol i sefydlu menter laeth ar y cyd

Yn y bennod hon rydym yn cyfarfod â dau ffermwr blaengar, Emyr Owen a Gwydion Jones sydd wedi penderfynu ymuno a sefydlu buches sy’n lloeua yn ystod y gwanwyn ar y bryniau uwchben Llanrwst.