Mentro

Mentro Logo

Ydych chi eisiau mentro i redeg eich busnes ffermio neu goedwigaeth eich hun yn y dyfodol? Ydych chi eisiau arafu neu gamu’n ol o'r diwydiant? Beth am ystyried menter ar y cyd?

Mae Mentro wedi’i lunio i baru ffermwyr a thirfeddianwyr sy’n barod i gamu’n ôl o’r diwydiant gyda newydd ddyfodiaid sy’n chwilio am gyfle i gychwyn ffermio yn annibynnol. Mae’n rhoi arweiniad i bobl ar y ddwy ochr trwy’r camau allweddol sydd angen eu cymryd i ganfod partner busnes posib. Mae'r pecyn cymorth yn cynnig gwasanaeth paru, mentora, cynllun busnes a chyngor cyfreithiol i ddarparu arweiniad ar bob cam o sefydlu menter ar y cyd.

Cliciwch ar y cyfloedd a restrir isod i ddarganfod mwy am y tirfeddiannwr, y fferm, a gofynion y rôl a/neu'r potensial ar gyfer menter ar y cyd. 

Cliciwch yma i gael eich cynnwys ar rhestr bostio Mentro ac i gael gwybod pan fydd cyfleodd newydd ar gael.

 

Cyfleoedd cyfredol:

llaeth
Cyfle #340

Tal Y Cafn / Eglwysbach, Conwy.

47ha / 116 erw

Llaeth

150 o wartheg godro Croesfrid 

Llety ar gael

Gweithiwr cyflogedig

bîff
Cyfle #468

Llangefni, Ynys Môn

50Ha / 123 erw

Bîff

60 o wartheg bîff

Dim llety

Rhannu rheolaeth ond yn agored i drafodaeth

Cyfle #726
Cyfle #726

Crymych/ Trefdraeth, Sir Benfro

7.41 Ha / 18.31 erw

Dim da byw ar hyn o bryd

Dim Llety

Cytundeb lle rhoddir mwy o annibyniaeth i'r darparwr, fel y gellir darparu tenantiaeth neu osod yn y tymor hir.

bîff
Cyfle #734

Llandyfái, Sir Benfro

95.1 Ha / 235 erw

Bîff

Gwartheg Hereford Pedigri

Llety ar gael

Cytundeb lle rhoddir mwy o annibyniaeth i’r darparwr

Ydych chi'n dirfeddiannwr sy'n chwilio am bartner busnes?

Cliciwch yma i lewni Proffil Darparwr neu cysylltwch a'ch Swyddog Mentro lleol er mwyn trafod eich opsiynau ar gyfer hysbysebu eich cyfle.

Oes oes gennych bartner busnes eisioes mewn golwg ac nad oes angen i chi ddefnyddio'r gwasanaeth paru gallwch osgoi'r cam hwn a symud ymlaen i gael mynediad at gyngor busnes a chyfreithiol ar unwaith. Ar gyfer mentrau ar y cyd, mae'r cyngor yn cael ei ariannu 100% hyd at uchafswm o €1500 (ewros) i bob ochr.

I drafod eich gofynion, cysylltwch a'ch Swyddog Mentro lleol:

Gwydion Owen, Swyddog Gogledd Cymru - 07498055416 / gwydion.owen@menterabusnes.co.uk

Delyth Jones, Swyddog De Cymru - 07985155670 / delyth.jones@menterabusnes.co.uk 

 

MWY O ADNODDAU:

 

Llawlyfr Mentro

Darllenwch y llyfryn mentro os oes diddordeb gennych mewn sefydlu menter ar y cyd neu os ydych yn ystyried eich opsiynau ar gyfer arafu neu gamu’n ôl o’r diwydiant, neu’n newydd ddyfodiaid sy’n chwilio am gyfle i gychwyn ffermio yn annibynnol. Cliciwch yma i ddarllen y llawlyfr.

 

Podlediad Clust i'r Ddaear

Rhifyn 26 - Yn gryfach gyda'n gilydd - Cymdogion yn symud o'r confensiynol i sefydlu menter laeth ar y cyd

Yn y bennod hon rydym yn cyfarfod â dau ffermwr blaengar, Emyr Owen a Gwydion Jones sydd wedi penderfynu ymuno a sefydlu buches sy’n lloeua yn ystod y gwanwyn ar y bryniau uwchben Llanrwst.

 


Tudalennau cysylltiedig:


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Mentro