Mae cyngor profion lleihau cyfrif wyau ysgarthol (FECRT), sydd ar gael trwy Gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio, yn rhoi’r wybodaeth i ffermwyr trwy Gymru i roi dos i’r anifeiliaid hynny sydd angen triniaeth llyngyr gyda’r driniaeth fwyaf effeithiol.

Penderfynodd Gareth Jones, Rheolwr Fferm Ystâd Rhug fanteisio ar y Gwasanaeth Cynghori a gwnaeth gais grŵp am gyngor FECRT wedi’i ariannu 100%.

Gwasanaeth Cynghori


Related Newyddion a Digwyddiadau

EIP yng Nghymru: 'Dewis Bedw' - Sudd bedw yng Nghymru - 28/06/2022
Dyma Geraint Hughes o Ymgynghori Lafan a Bryan Dickinson o Wild
Rhithdaith Ryngwladol - Gwartheg yr Iseldiroedd yn defnyddio toiled! - 28/06/2022
Ydych chi erioed wedi gweld buwch yn defnyddio toiled? Parhewch i
FCTV - Silwair - 27/06/2022
Silwair yw asgwrn cefn y sustem porthi dros y Gaeaf ar fwyafrif o