Yn eisiau! Mae Cyswllt Ffermio yn chwilio am newydd-ddyfodiad ar gyfer cyfle ffermio cyfran yn Sir Ddinbych

Mae Rhian Pierce yn wybodus, yn gymwys ac yn ffermwr bîff a defaid galluog iawn sy’n ffermio ochr yn ochr â’i thad ym Mhlas Dolben, Llangynhafal yn Sir Ddinbych. Wrth i Mr Pierce leihau’r amser y mae’n ei dreulio ar y fferm ac edrych tuag at ymddeoliad, a allech chi fod y person iawn i ffermio ochr yn ochr â’i ferch? 

I fynegi diddordeb yn y cyfle hwn, lawrlwythwch ffurflen gais o dudalen we Mentro. Fel arall, ffoniwch Gwydion Owen, Swyddog Mentro Gogledd Cymru ar 07498 055 416 neu e-bostiwch: gwydion.owen@menterabusnes.co.uk

Darllen mwy


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu
Rhithdaith Ryngwladol - Ffermio adfywiol - Iechyd pridd - 17/03/2023
Ffermwr organig yng Nghernyw yw Tom Tolputt. Dros y 25 mlynedd
Rhithdaith Ryngwladol - Sut mae ffermio yn y Basg yn debyg i Gymru? - 17/03/2023
Dyma Bryn Perry, ffermwr cenhedlaeth gyntaf a ffermwr llaeth