Yn eisiau! Mae Cyswllt Ffermio yn chwilio am newydd-ddyfodiad ar gyfer cyfle ffermio cyfran yn Sir Ddinbych

Mae Rhian Pierce yn wybodus, yn gymwys ac yn ffermwr bîff a defaid galluog iawn sy’n ffermio ochr yn ochr â’i thad ym Mhlas Dolben, Llangynhafal yn Sir Ddinbych. Wrth i Mr Pierce leihau’r amser y mae’n ei dreulio ar y fferm ac edrych tuag at ymddeoliad, a allech chi fod y person iawn i ffermio ochr yn ochr â’i ferch? 

I fynegi diddordeb yn y cyfle hwn, lawrlwythwch ffurflen gais o dudalen we Mentro. Fel arall, ffoniwch Gwydion Owen, Swyddog Mentro Gogledd Cymru ar 07498 055 416 neu e-bostiwch: gwydion.owen@menterabusnes.co.uk

Darllen mwy


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu