Welsh Government

'Rydym yn ffermio yn un o ardaloedd sychaf Cymru. Un o’r pethau rydym wedi ei ddysgu dros y 20 mlynedd diwethaf yw pwysigrwydd rhagfynegi ac edrych am dywydd sych. Pan fydd cyfraddau twf yn gostwng tu hwnt i gyfraddau cyfartalog ar gyfer adeg o’r flwyddyn, ac yn enwedig os na ragwelir glaw, byddem yn cychwyn rhoi pethau ar waith ac hynny cyn gynted â phosib, ac mae hynny’n hanfodol gan fod modd newid yr effaith caiff sychder ar eich glaswelltir.'


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhithdaith Ryngwladol - Cernyw - 24/01/2022
Rheoli glaswelltiroedd yn strategol trwy'r ddefnydd o dechnoleg
FCTV - Da Byw - 21/12/2021
Yn y rhaglen FCTV hon, byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad da
Rhithdaith Ryngwladol - Swydd Efrog - 25/11/2021
Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio