'Rydym yn ffermio yn un o ardaloedd sychaf Cymru. Un o’r pethau rydym wedi ei ddysgu dros y 20 mlynedd diwethaf yw pwysigrwydd rhagfynegi ac edrych am dywydd sych. Pan fydd cyfraddau twf yn gostwng tu hwnt i gyfraddau cyfartalog ar gyfer adeg o’r flwyddyn, ac yn enwedig os na ragwelir glaw, byddem yn cychwyn rhoi pethau ar waith ac hynny cyn gynted â phosib, ac mae hynny’n hanfodol gan fod modd newid yr effaith caiff sychder ar eich glaswelltir.'


Related Newyddion a Digwyddiadau

FCTV - EIP- 19/08/2022
Yn ystod y rhaglen hon, byddwn yn dal i fyny gyda rhai o’r
Mentor: Phil Handley - Garddwriaeth - 09/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
Rhithdaith Ryngwladol - Taith Uned Cynhyrchydd Moch y Flwyddyn 2021 - LSB Pigs (fideo llawn) - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob