Mae arferion ffermio Cymru ymhlith y rhai mwyaf cynaliadwy ac effeithlon yn y byd gan ddibynnu ar dulliau amaethu heb fod yn rhy ddwys. Fodd bynnag, mae yna le i fod yn fwy gwyrdd.

Yma mae ein Swyddog Technegol Cig Coch, Dr Non Williams yn esbonio sut gall cyflwyno rhai mesurau i'ch arferion ffermio liniaru'r allyriadau nwyon tŷ gwydr a chynhyrchwyd. 

Gall y mesurau hyn hefyd wella effeithiolrwydd cynhyrchu da byw ac arwain at gynnydd mewn proffidioldeb. 
Darganfyddwch sut mae Cyswllt Ffermio yn helpu i gynyddu effeithlonrwydd ffermydd trwy weithio gyda’n Rhwydwaith Arddangos.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Mentor: Phil Handley - Garddwriaeth - 09/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
Rhithdaith Ryngwladol - Taith Uned Cynhyrchydd Moch y Flwyddyn 2021 - LSB Pigs (fideo llawn) - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob
Rhithdaith Ryngwladol - LSB Pigs - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob