Mae arferion ffermio Cymru ymhlith y rhai mwyaf cynaliadwy ac effeithlon yn y byd gan ddibynnu ar dulliau amaethu heb fod yn rhy ddwys. Fodd bynnag, mae yna le i fod yn fwy gwyrdd.

Yma mae ein Swyddog Technegol Cig Coch, Dr Non Williams yn esbonio sut gall cyflwyno rhai mesurau i'ch arferion ffermio liniaru'r allyriadau nwyon tŷ gwydr a chynhyrchwyd. 

Gall y mesurau hyn hefyd wella effeithiolrwydd cynhyrchu da byw ac arwain at gynnydd mewn proffidioldeb. 
Darganfyddwch sut mae Cyswllt Ffermio yn helpu i gynyddu effeithlonrwydd ffermydd trwy weithio gyda’n Rhwydwaith Arddangos.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

FCTV - Da Byw - 21/12/2021
Yn y rhaglen FCTV hon, byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad da
Rhithdaith Ryngwladol - Swydd Efrog - 25/11/2021
Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio
Cyswllt ffermio yn eich helpu chi i gyflawni net-sero - 15/11/2021
Gyda'r uwchgynhadledd #COP26 drosodd, rhaid i’r Byd ddechrau