Fe wnaeth Huw Jones Wholehouse, Talgarth, Aberhonddu mynychu ein rhaglen Meistr ar Borfa ac aeth ymlaen i fod yn aelod Grŵp Rhagori ar Bori lefel uwch.

Mae’r cyfnod ymgeisio ‘Rhagori ar Bori’ bellach AR AGOR tan ddydd Llun 9fed o Ragfyr.

Mae’r rhaglen yn cynnwys 3 lefel, Lefel Mynediad, Canolradd (a elwir hefyd yn Meistr ar Borfa) ac Uwch.

Mae datganiadau o ddiddordeb yn cael eu hasesu fesul un, ac unigolion yn dewis pa lefel sy’n berthnasol iddyn nhw.

Gwnewch y mwyaf o’r cyfle!


Related Newyddion a Digwyddiadau

EIP yng Nghymru: 'Dewis Bedw' - Sudd bedw yng Nghymru - 28/06/2022
Dyma Geraint Hughes o Ymgynghori Lafan a Bryan Dickinson o Wild
Rhithdaith Ryngwladol - Gwartheg yr Iseldiroedd yn defnyddio toiled! - 28/06/2022
Ydych chi erioed wedi gweld buwch yn defnyddio toiled? Parhewch i
FCTV - Silwair - 27/06/2022
Silwair yw asgwrn cefn y sustem porthi dros y Gaeaf ar fwyafrif o