Rheoli glaswelltiroedd yn strategol trwy'r ddefnydd o dechnoleg arloesol yw'r pwnc dan sylw yn y bennod  Rhithdaith Ryngwladol hwn.

Nid yw'n gyfrinach bod rheoli glaswelltiroedd trwy eu cynnal a chadw yn effeithlon yn elfen hollbwysig o redeg busnes cynaliadwy a llwyddiannus.

Mae Jonathan Chapman o Fferm Hele Barton yng Ngogledd Cernyw yn enghraifft o ffermwr sy'n deall yr ofynion sylfaenol hwn. Felly, mewn ymgais i wella ei ddealltwriaeth a'i wybodaeth o borfeydd ei gartref, dechreuodd Jonathan edrych i'r awyr am atebion.

Gyda chefnogaeth James Daniel o Precision Grazing a thechnoleg arloesol Ruumi, mae 200 hectar o laswelltir Hele Barton bellach yn cael ei fesur a’i reoli gyda dysgu lloeren a pheiriant.

Os hoffech ddysgu mwy am sut i wella neu ddatblygu eich rheolaeth o laswelltir ymhellach, cysylltwch a Cyswllt Ffermio.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rheolwr Folly Farm, Kim Brickell - 16/05/2022
Mae rheolwr Folly Farm, Kim Brickell, bob amser yn troi at
By the Wye - prosiect arallgyfeirio ar fferm deuluol - 09/05/2022
Bod yn uchelgeisiol ac anelu’n uchel...athroniaeth sydd wedi
Rob Lewis - Cyfarfyddiad beryglus â buwch - 28/04/2022
“Peidiwch byth â chymryd ymddygiad buwch sydd newydd ei lloia yn