Ydych chi erioed wedi gweld buwch yn defnyddio toiled? Parhewch i wylio a gwelwch yn union hynny ...

Ar y bennod hon o Rithdaith Ryngwladol, byddwn yn ymweld â'r Iseldiroedd i weld sut mae'r ffermwr llaeth Jan Willem Tijken yn defnyddio'r dechnoleg arloesol hon.

Creuwyd CowToilet gan Hanskamp, cwmni sy'n canolbwyntio ar arloesi ffermio llaeth o'r Iseldiroedd.

Mae'r CowToilet yn system droethi awtomatig a gwirfoddol ac bellach yn rhan annatod o system fferm deuluol Tijken.

Mae'r toiled yn casglu wrin yn uniongyrchol o'r ffynhonnell ar wahân i ysgarthion, gan alluogi'r ddau faetholyn i gael eu defnyddio yn unigol i'w llawn potensial ar gyfer rheoli glaswelltir. 

Trwy sicrhau nad yw'r wrin yn dod i gysylltiad â'r ysgarthion trwy storiio ar wahan, mae cryn dipyn yn llai o amonia'n cael ei ffurfio gan greu hinsawdd iachach.

Am ragor  o wybodaeth am CowToilet, ewch i wefan Hanskamp: https://hanskamp.nl/en/en/cowtoilet 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Mentor: Phil Handley - Garddwriaeth - 09/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
Rhithdaith Ryngwladol - Taith Uned Cynhyrchydd Moch y Flwyddyn 2021 - LSB Pigs (fideo llawn) - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob
Rhithdaith Ryngwladol - LSB Pigs - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob