Welsh Government

Mae ein Rhithdaith Ryngwladol gyntaf yn mynd â ni ar daith fer dros Fôr Iwerddon i gyfarfod â Hanna a George o Fferm Ballyhubbock yng Ngorllewin Wicklow, Iwerddon. 

Yn 2017, aeth y cwpl ati i drawsnewid eu busnes o system ddefaid masnachol a sugno i system godro defaid. Erbyn 2021, a bellach gyda diadell sefydledig o ddefaid East Friesland / Lacaune a thipyn o amser wedi’i wario yn arbrofi i ddatblygu’r cynnyrch, mae Haloumi Ballyhubbock Farm wrthi yn cyrraedd y brig ac i’w weld ar silffoedd archfarchnadoedd Aldi ledled Iwerddon!

Yn rhannu awgrymiadau a chyngor da, mae'r fideo yma yn rhoi mewnwelediad manwl i daith y cwpl i'r diwydiant llaeth defaid. Maen nhw’n trafod yr heriau y maent wedi'u goresgyn gan gynnwys cynhyrchu llaeth, canfyddiadau’r cyhoedd am y cynnyrch a phwysigrwydd datblygu’r cynnyrch wrth gael y cynnyrch i’r farchnad. Bellach yn frand sydd â gwobrau i’w enw, mae'n werth gwrando ar stori Ballyhubbock!


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhithdaith Ryngwladol - Cernyw - 24/01/2022
Rheoli glaswelltiroedd yn strategol trwy'r ddefnydd o dechnoleg
FCTV - Da Byw - 21/12/2021
Yn y rhaglen FCTV hon, byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad da
Rhithdaith Ryngwladol - Swydd Efrog - 25/11/2021
Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio