“Peidiwch byth â chymryd ymddygiad buwch sydd newydd ei lloia yn ganiataol… gall hyd yn oed yr anifeiliaid mwyaf dof droi mewn eiliadau, fel y dysgais i fy nghost.”

Dyma eiriau Robert Lewis, ffermwr hynod brofiadol o Ganolbarth Cymru a chyn-gadeirydd NFU Cymru, Brycheiniog a Maesyfed, sy’n cynyddu cryfder yn araf bron i 12 mis ar ôl i fuwch newydd-anedig llo yr oedd yn ei fwydo ymosod arno.


Related Newyddion a Digwyddiadau

EIP yng Nghymru: 'Dewis Bedw' - Sudd bedw yng Nghymru - 28/06/2022
Dyma Geraint Hughes o Ymgynghori Lafan a Bryan Dickinson o Wild
Rhithdaith Ryngwladol - Gwartheg yr Iseldiroedd yn defnyddio toiled! - 28/06/2022
Ydych chi erioed wedi gweld buwch yn defnyddio toiled? Parhewch i
FCTV - Silwair - 27/06/2022
Silwair yw asgwrn cefn y sustem porthi dros y Gaeaf ar fwyafrif o