Cafodd Beca Glyn, ffermwraig ifanc, ddamwain ddifrifol ar feic cwad ym Mawrth 2018. Torrodd asgwrn ei phenglog, cafodd anafiadau i’w gwddw ac roedd ei chorff wedi’i gleisio’n arw. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

E-ddysgu - Wyn Williams - 14/09/2020
Guide to Grazing Management - Water Demand - 20/08/2020
EIP - Targedu triniaethau lladd llyngyr mewn defaid (Catrin George a Lesley Stubbings) - 20/08/2020