Cafodd Beca Glyn, ffermwraig ifanc, ddamwain ddifrifol ar feic cwad ym Mawrth 2018. Torrodd asgwrn ei phenglog, cafodd anafiadau i’w gwddw ac roedd ei chorff wedi’i gleisio’n arw. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Hendre Ifan Goch - Gwella rheolaeth pridd a da byw i ddatblygu gallu dal carbon y pridd - 03/03/2020
Bydd Hendre Ifan Goch, yn ceisio lleihau eu hôl troed carbon ac
Prosiect Sefydlu Coed mewn Rhedyn - 25/02/2020
Mae gwaith wedi dechrau ar y prosiect Sefydlu Coed mewn Rhedyn {
Cerys Fairclough - Academi Amaeth 2019
Dyma Cerys Fairclough yn adrodd ei hanesion a gwerth yr Academi