Cafodd Beca Glyn, ffermwraig ifanc, ddamwain ddifrifol ar feic cwad ym Mawrth 2018. Torrodd asgwrn ei phenglog, cafodd anafiadau i’w gwddw ac roedd ei chorff wedi’i gleisio’n arw. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Cadwch mewn cysylltiad yn ystod yr argyfwng coronafeirws - 06/04/2020
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
BVD - Phil Jones, Fferm Lan - 03/04/2020
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
Hendre Ifan Goch - Gwella rheolaeth pridd a da byw i ddatblygu gallu dal carbon y pridd - 03/03/2020
Bydd Hendre Ifan Goch, yn ceisio lleihau eu hôl troed carbon ac