Yn gorwedd wrth wraidd amaethyddiaeth yng Nghymru mae un o'r arfau pwysicaf yn ymateb y diwydiant i newid hinsawdd - pridd. 

Tra ei fod yn ffaith gyffredin fod cynhyrchiant glasswelltir a chnydau yn dibynnu ar strwythur, deunydd organig a statws maethol y pridd, mae hefyd yn elfen hanfodol wrth fynd i'r afael â newid hinsawdd.

O ganlyniad i’ allu naturiol pridd i storio carbon, mae amaethyddiaeth yn gallu gwrthbwyso allyriadau trwy ei ddal a storio.

Yma, mae Swyddog Technegol Cig Coch, Lisa Roberts, yn cynnig awgrymiadau ar sut y gallwch gynyddu gallu dal carbon ar eich fferm. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma hefyd.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu