Mae technoleg fonitro soffistigedig yn helpu fferm laeth yng Nghymru i ganfod arwyddion cynnar o gloffni yn y fuches laeth.

Roedd y teulu Evans wedi bod yn neilltuo un cyfnod godro bob mis i arsylwi gwartheg a sgorio eu symudedd wrth iddynt gerdded allan o’r parlwr ar fferm Erw Fawr, safle arddangos Cyswllt Ffermio ger Caergybi.

Trwy eu gwaith gyda Cyswllt Ffermio, mae’r teulu bellach yn treialu system ddigidol newydd sy’n defnyddio algorithm i ddadansoddi fframiau fideo o’r gwartheg yn cerdded ac yn echdynnu gwybodaeth o’r rhain.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Mentor: Phil Handley - Garddwriaeth - 09/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
Rhithdaith Ryngwladol - Taith Uned Cynhyrchydd Moch y Flwyddyn 2021 - LSB Pigs (fideo llawn) - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob
Rhithdaith Ryngwladol - LSB Pigs - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob