Mae technoleg fonitro soffistigedig yn helpu fferm laeth yng Nghymru i ganfod arwyddion cynnar o gloffni yn y fuches laeth.

Roedd y teulu Evans wedi bod yn neilltuo un cyfnod godro bob mis i arsylwi gwartheg a sgorio eu symudedd wrth iddynt gerdded allan o’r parlwr ar fferm Erw Fawr, safle arddangos Cyswllt Ffermio ger Caergybi.

Trwy eu gwaith gyda Cyswllt Ffermio, mae’r teulu bellach yn treialu system ddigidol newydd sy’n defnyddio algorithm i ddadansoddi fframiau fideo o’r gwartheg yn cerdded ac yn echdynnu gwybodaeth o’r rhain.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Dan a Cath Price, ffermwyr dofednod - 28/09/2021
Ffermwyr dofednod ifanc yn sicrhau cydymffurfiaeth diolch i
Rhithdaith Ryngwladol - Seland Newydd - 28/09/2021
Amseroedd Godro Amrywiol Ar ein hail antur Rhithdaith Ryngwaldol
Ychwanegu gwerth i gynnyrch a dyfir gatref - 20/09/2021
Mae Gardd Gegin Mostyn, menter gymdeithasol a sefydlwyd yn 2011