Welsh Government

Bydd ein hymateb i gyrraedd y darged o sero-net erbyn 2050 yn gofyn i’r diwydiant defnyddio arloesedd a thechnolegau newydd a darganfod ffyrdd effeithlon, effeithiol a phroffidiol o weithio. 

Mae'r sector llaeth yn barod yn gwneud cynnydd sylweddol trwy fabwysiadu arferion newydd sydd eisoes wedi gweld cynnydd mewn effeithlonrwydd.

Yn nodi peth o'r gwaith cyffrous y mae Cyswllt Ffermio yn cynorthwyo ag ef ar ein Safleoedd Arddangos ar hyn o bryd mae Rhys Davies, ein Swyddog Technegol Llaeth. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.


Related Newyddion a Digwyddiadau

FCTV - Da Byw - 21/12/2021
Yn y rhaglen FCTV hon, byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad da
Rhithdaith Ryngwladol - Swydd Efrog - 25/11/2021
Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio
Cyswllt ffermio yn eich helpu chi i gyflawni net-sero - 15/11/2021
Gyda'r uwchgynhadledd #COP26 drosodd, rhaid i’r Byd ddechrau