Bydd ein hymateb i gyrraedd y darged o sero-net erbyn 2050 yn gofyn i’r diwydiant defnyddio arloesedd a thechnolegau newydd a darganfod ffyrdd effeithlon, effeithiol a phroffidiol o weithio. 

Mae'r sector llaeth yn barod yn gwneud cynnydd sylweddol trwy fabwysiadu arferion newydd sydd eisoes wedi gweld cynnydd mewn effeithlonrwydd.

Yn nodi peth o'r gwaith cyffrous y mae Cyswllt Ffermio yn cynorthwyo ag ef ar ein Safleoedd Arddangos ar hyn o bryd mae Rhys Davies, ein Swyddog Technegol Llaeth. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Mentor: Phil Handley - Garddwriaeth - 09/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
Rhithdaith Ryngwladol - Taith Uned Cynhyrchydd Moch y Flwyddyn 2021 - LSB Pigs (fideo llawn) - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob
Rhithdaith Ryngwladol - LSB Pigs - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob