Mae Gardd Gegin Mostyn, menter gymdeithasol a sefydlwyd yn 2011 yn tyfu ffrwythau a llysiau yng ngerddi cegin Fictoraidd Ystâd Mostyn.

Gyda'r nod o wneud y gorau o'r cynnyrch ffres sy'n cael ei gynaeafu o'r ardd, mae cynnyrch yn cael ei biclo a'i drin i'w gadw ar y safle a'i ddefnyddio i wneud amrywiaeth o gynhyrchion gan gynnwys jamiau a siytni traddodiadol a hefyd Finegr Crefft Cymru a suropau coctel.

Mae'r holl gynnyrch a wneir yn y gegin wedi'i wneud o gynnyrch a dyfir yn y gerddi ac fe'i gwerthir yn lleol.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Dan a Cath Price, ffermwyr dofednod - 28/09/2021
Ffermwyr dofednod ifanc yn sicrhau cydymffurfiaeth diolch i
Rhithdaith Ryngwladol - Seland Newydd - 28/09/2021
Amseroedd Godro Amrywiol Ar ein hail antur Rhithdaith Ryngwaldol
Technoleg ddigidol yn canfod cloffni mewn gwartheg - 23/09/2021
Mae technoleg fonitro soffistigedig yn helpu fferm laeth yng