Ar ôl porfa, silwair ydi’r porthiant pwysicaf ar y mwyafrif o ffermydd llaeth.

Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Dave Davies o Silage Solutions i drafod ffactorau sy’n effeithio ar ansawdd silwair, deunydd sych a cholledion maeth trwy gydol y broses o wneud penderfyniadau o’r torri i’r gorchuddio.

Bydd y canlynol yn cael ei drafod:

  1. Gosod a chyflawni targedau – adolygu cronfa ddata dadansoddiad silwair Cyswllt Ffermio.
  2. Y broses o’r torri i’r gorchuddio.
  3. Aml-doriad neu doriad arferol?
  4. Cynaeafu gyda chynaeafwr porthiant a chywasgiad y silo.
  5. Beth all ac na all ychwanegion ei wneud?

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21
GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr