Ar ôl porfa, silwair ydi’r porthiant pwysicaf ar y mwyafrif o ffermydd llaeth.

Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Dave Davies o Silage Solutions i drafod ffactorau sy’n effeithio ar ansawdd silwair, deunydd sych a cholledion maeth trwy gydol y broses o wneud penderfyniadau o’r torri i’r gorchuddio.

Bydd y canlynol yn cael ei drafod:

  1. Gosod a chyflawni targedau – adolygu cronfa ddata dadansoddiad silwair Cyswllt Ffermio.
  2. Y broses o’r torri i’r gorchuddio.
  3. Aml-doriad neu doriad arferol?
  4. Cynaeafu gyda chynaeafwr porthiant a chywasgiad y silo.
  5. Beth all ac na all ychwanegion ei wneud?

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Adolygiad Prosiect Porfa Cymru 2022
Prosiect Porfa Cymru - Adolygiad o'r Tymor Pori 2022...
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –