Ymunwch a Cyswllt Ffermio a Joseph Angell, Milfeddygon y Wern, yn trafod y prif ystyriaethau ar gyfer cynllunio iechyd diadell a defnydd effeithiol o wrthfiotigau ar y fferm.

Mae'n ymdrin â’r strategaethau cynllunio iechyd sy’n cael eu gweithredu ar safle arddangos Rhiwaedog a sut maent yn cyfyngu ar eu defnydd o wrthfiotogau. Mae Dr Gwen Rees yn rhoi trosolwg o’r prosiect Arwain Vet Cymru, â gynhelir dros ddwy flynedd, sy’n rhoi cyfle unigryw i Gymru i arwain trwy’r byd mewn defnydd cyfrifol o feddyginiaeth milfeddygol mewn cynhyrchiant bîff, defaid a llaeth.


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru