Ymunwch â Cyswllt Ffermio ac arbenigwr o’r diwydiant, Phil Morgan o Sustainable Forest Management a SelectFor er mwyn darganfod ffyrdd o wella rheolaeth coetiroedd fferm, a sut all technegau rheolaeth gwahanol ychwanegu gwerth at goetiroedd tra'n parhau i wella'r amgylchedd.

Mae Phil yn trafod gwahanol dduliau o rheoli coed, gyda phwyslais ar goedwigaeth gorchudd parhaus ac ardaloedd o blanhigfeydd ar safle coetir hynafol. Mae'r weminar yn darparu cipolwg o’r cysyniad o goedwigaeth gorchudd    parhaus a thechnegau rheoli, ar gyfer perchnogion presennol a newydd ar goetiroedd. Mae cyfle hefyd i ddarganfod a dysgu sut i drawsnewid eich  coetir i un sy’n gallu darparu incwm wrth ddatblygu mewn i goetir cynaliadwy ffyniannus ar gyfer y dyfodol.


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Yn fyw o’r fferm: Dolygarn - 16/09/2020
Yn fyw o Dolygarn, y Drenewydd, un o’n safleoedd arddangos cig
GWEMINAR: Technoleg GPS ar y tractor - 10/09/2020
Gyda thechnoleg GPS yn cael ei gosod mewn tractorau newydd wrth
GWEMINAR: Porfeydd amlrywogaeth - y tuedd diweddaraf.. neu cyfle go iawn i roi hwb i ansawdd porthiant? - 08/09/2020
Mae Cyswllt Ffermio a Chris Duller, arbenigwr mewn rheoli pridd a