Ymunwch â Cyswllt Ffermio ac arbenigwr o’r diwydiant, Phil Morgan o Sustainable Forest Management a SelectFor er mwyn darganfod ffyrdd o wella rheolaeth coetiroedd fferm, a sut all technegau rheolaeth gwahanol ychwanegu gwerth at goetiroedd tra'n parhau i wella'r amgylchedd.

Mae Phil yn trafod gwahanol dduliau o rheoli coed, gyda phwyslais ar goedwigaeth gorchudd parhaus ac ardaloedd o blanhigfeydd ar safle coetir hynafol. Mae'r weminar yn darparu cipolwg o’r cysyniad o goedwigaeth gorchudd    parhaus a thechnegau rheoli, ar gyfer perchnogion presennol a newydd ar goetiroedd. Mae cyfle hefyd i ddarganfod a dysgu sut i drawsnewid eich  coetir i un sy’n gallu darparu incwm wrth ddatblygu mewn i goetir cynaliadwy ffyniannus ar gyfer y dyfodol.


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru