Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Peter Williams, Llywodraeth Cymru i ddysgu beth yw band llydan 4G a derbyn gwybodaeth am y cymhorthdal sydd ar gael ar gyfer y dechnoleg yma.

  • Beth yw band llydan 4G, sut mae’n gweithio a beth yw’r manteision?
  • Sut mae band llydan 4G yn wahanol i fand llydan cyffredin?
  • Trafodaeth ar ba wahanol fathau o dechnoleg sy’n gwella signal sydd ar gael.

Cyflwyniad


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru