Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Peter Williams, Llywodraeth Cymru i ddysgu beth yw band llydan 4G a derbyn gwybodaeth am y cymhorthdal sydd ar gael ar gyfer y dechnoleg yma.

  • Beth yw band llydan 4G, sut mae’n gweithio a beth yw’r manteision?
  • Sut mae band llydan 4G yn wahanol i fand llydan cyffredin?
  • Trafodaeth ar ba wahanol fathau o dechnoleg sy’n gwella signal sydd ar gael.

Cyflwyniad


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Adolygiad Prosiect Porfa Cymru 2022
Prosiect Porfa Cymru - Adolygiad o'r Tymor Pori 2022 {"preview
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –