Dr Nerys Llewelyn Jones, Agri Advisors yn trafod y canlynol:

  • Fframwaith cyfreithiol a pholisi ar gyfer Polisi Amaethyddol yng Nghymru ar ôl gadael yr UE
  • Llunio asesiad risg eich fferm ar gyfer gadael yr UE
  • Rheoli’r risgiau hynny a chreu cyfleoedd

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru