Dr Nerys Llewelyn Jones, Agri Advisors yn trafod y canlynol:

  • Fframwaith cyfreithiol a pholisi ar gyfer Polisi Amaethyddol yng Nghymru ar ôl gadael yr UE
  • Llunio asesiad risg eich fferm ar gyfer gadael yr UE
  • Rheoli’r risgiau hynny a chreu cyfleoedd

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Adolygiad Prosiect Porfa Cymru 2022
Prosiect Porfa Cymru - Adolygiad o'r Tymor Pori 2022...
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –