Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r milfeddyg Kate Burnby, yr ymgynghorydd arbenigol mewn prosiect yn safle arddangos Nantglas, i drafod pa newidiadau all gyfrannu at wella ffrwythlondeb a thynhau bloc lloia.

  • Beth yw patrwm lloia tynn y gellir ei gyflawni?
  • Cynllunio a gosod nodau
  • Gwella cyfraddau ffrwythlonni

Cyflwyniad


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru