Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r milfeddyg Kate Burnby, yr ymgynghorydd arbenigol mewn prosiect yn safle arddangos Nantglas, i drafod pa newidiadau all gyfrannu at wella ffrwythlondeb a thynhau bloc lloia.

  • Beth yw patrwm lloia tynn y gellir ei gyflawni?
  • Cynllunio a gosod nodau
  • Gwella cyfraddau ffrwythlonni

Cyflwyniad


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Tyfu er budd yr Amgylchedd - 21/06/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Tyfu er budd yr