Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r siaradwyr gwadd Prysor Williams o Brifysgol Bangor, a Liz Genever, arbenigwr annibynnol bîff a defaid i ddysgu mwy am ôl troed carbon a sut i leihau allyriadau ar y fferm trwy wella effeithiolrwydd cynhyrchiant.

Bydd y weminar hefyd yn darparu trosolwg o waith prosiect ôl troed carbon sydd ar y gweill ar hyn o bryd mewn amryw o safleoedd arddangos a safleoedd ffocws cig coch Cyswllt Ffermio, a sut mae ffermwyr y safleoedd yn anelu at leihau eu hôl troed carbon.


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Adolygiad Prosiect Porfa Cymru 2022
Prosiect Porfa Cymru - Adolygiad o'r Tymor Pori 2022 {"preview
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –