Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r siaradwyr gwadd Prysor Williams o Brifysgol Bangor, a Liz Genever, arbenigwr annibynnol bîff a defaid i ddysgu mwy am ôl troed carbon a sut i leihau allyriadau ar y fferm trwy wella effeithiolrwydd cynhyrchiant.

Bydd y weminar hefyd yn darparu trosolwg o waith prosiect ôl troed carbon sydd ar y gweill ar hyn o bryd mewn amryw o safleoedd arddangos a safleoedd ffocws cig coch Cyswllt Ffermio, a sut mae ffermwyr y safleoedd yn anelu at leihau eu hôl troed carbon.


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21
GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr