Roedd y gweminar hwn yn rhan o'r wythnos Arloesi ac Arallgyfeirio rhithiol.

Siaradwr: Andrew Hudson, cyfarwyddwr masnachol Zip World

Ymunodd Andrew Hudson, cyfarwyddwr masnachol Zip World â wythnos rithwir Arloesi ac Arallgyfeirio Cyswllt Ffermio. Cyflwynodd gweminar awr o hyd yn amlinellu’r hyn sy’n gwneud Zip World yn atyniad twristiaid mor llwyddiannus ac enwog ar draws y byd.

Yn ystod y weminar, trafododd y canlynol:

  • Hanes Zip World - o’r dyddiau cynnar hyd heddiw.
  • Prif lwyddiannau!
  • Heriau ar hyd y ffordd - gan gynnwys y tywydd a COVID-19
  • Cyngor i’r rhai sydd eisiau arallgyfeirio i’r sector twristiaeth.

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21
GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr