Yn fyw o Erw Fawr, un o’n safleoedd arddangos lle edrychon ar sut mae buches o wartheg Holstein sy’n lloia drwy’r flwyddyn wedi cynyddu eu cynnyrch o’r borfa o ganlyniad i fesur a chynllunio’r tir pori yn fwy manwl.

  • Yr adnoddau a ddefnyddir i fesur a dehongli data twf glaswellt
  • Cyfathrebu rhwng staff
  • Effaith cyffredinol ar reoli glaswellt ar fferm Erw Fawr
  • Cynllunio ar gyfer cylchdro’r hydref
  • Bridio ar gyfer buwch addas ar fferm Erw Fawr
  • Prosiectau at y dyfodol a chynlluniau sydd ar y gweill

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Tyfu er budd yr Amgylchedd - 21/06/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Tyfu er budd yr