Yn fyw o Mountjoy, Hwlffordd, un o’n safleoedd arddangos llaeth.
Mae gennym ddau brosiect cyffrous i’w trafod o Mountjoy gan gynnwys:

  1. Croesawu technoleg genomeg i fridio buchod cyfnewid
  2. Lleihau mewnbynnau nitrogen trwy ddefnyddio meillion.

 
Trwy gydol y weminar fyw, mae ystod eang o arbenigwyr yn trafod:

  • Datblygu rhaglen fridio effeithiol (Fern Pearston, AHDB)
  • Beth yw’r manteision o ddethol genomig?
  • Pa mor gywir yw dethol genomig?
  • Lleihau mewnbynnau nitrogen a chynnwys meillion yn y borfa (Chris Duller, Arbenigwr glaswelltir annibynnol).

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Mentro i’r cam nesaf - 24/09/2020
Siaradwyr: Rhodri Jones, Agri Advisor a Matthew Jackson, ffermwr
GWEMINAR: Bachwch y cyfle i ffermio - 21/09/2020
Gwrandewch ar y weminar hwn i ddysgu mwy am gyfleoedd sydd ar
GWEMINAR: Incwm ychwanegol drwy’r Cod Carbon Coetiroedd - 17/09/2020
Dyma gweminar addysgiadol i glywed am y Cod Carbon Coetiroedd a